SMyhome Store
Gỗ Sồi - Bàn 1m8 + 8 Ghế ( Nan X - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn 1m8 + 8 Ghế ( Nan X - Nệm )

Kích thước: 180 x 90 x 78

8.630.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 1m8 + 8 Ghế ( Nan X - Gỗ )

Gỗ Sồi - Bàn 1m8 + 8 Ghế ( Nan X - Gỗ )

Kích thước: 180 x 90 x 76

9.430.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 1m8 + 8 Ghế ( 2 Nan - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn 1m8 + 8 Ghế ( 2 Nan - Nệm )

Kích thước: 180 x 90 x 78

8.630.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 1m8 + 8 Ghế ( 2 Nan - Gỗ )

Gỗ Sồi - Bàn 1m8 + 8 Ghế ( 2 Nan - Gỗ )

Kích thước: 180 x 90 x 76

9.430.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 90cm + 3 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn 90cm + 3 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

Kích thước: 90 x 90 x 76

4.380.000đ

Gỗ Sồi - Ghế 2 Nan - Mặt Gỗ

Gỗ Sồi - Ghế 2 Nan - Mặt Gỗ

Kích thước: 46 x 45 x 105

770.000đ

Gỗ Sồi - Ghế 2 Nan - Mặt Nệm

Gỗ Sồi - Ghế 2 Nan - Mặt Nệm

Kích thước: 46 x 45 x 105

670.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 90cm + 4 Ghế ( Nan X - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn 90cm + 4 Ghế ( Nan X - Nệm )

Kích thước: 90 x 90 x 76

5.050.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 90cm + 4 Ghế ( Nan X - Gỗ )

Gỗ Sồi - Bàn 90cm + 4 Ghế ( Nan X - Gỗ )

Kích thước: 90 x 90 x 78

5.450.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 1m4 + 6 Ghế ( 3 Nan - Gỗ )

Gỗ Sồi - Bàn 1m4 + 6 Ghế ( 3 Nan - Gỗ )

Kích thước: 140 x 80 x 78

7.290.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 90cm + 4 Ghế ( 3 Nan - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn 90cm + 4 Ghế ( 3 Nan - Nệm )

Kích thước: 90 x 90 x 76

5.050.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 90cm + 4 Ghế ( 3 Nan - Gỗ )

Gỗ Sồi - Bàn 90cm + 4 Ghế ( 3 Nan - Gỗ )

Kích thước: 90 x 90 x 78

5.450.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 1m4 + 6 Ghế ( 3 Nan - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn 1m4 + 6 Ghế ( 3 Nan - Nệm )

Kích thước: 140 x 80 x 78

6.690.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 1m6 + 6 Ghế ( 3 Nan - Gỗ )

Gỗ Sồi - Bàn 1m6 + 6 Ghế ( 3 Nan - Gỗ )

Kích thước: 160 x 80 x 76

7.590.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 90cm + 4 Ghế ( 2 Nan - Gỗ )

Gỗ Sồi - Bàn 90cm + 4 Ghế ( 2 Nan - Gỗ )

Kích thước: 90 x 90 x 78

5.450.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 90cm + 4 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn 90cm + 4 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

Kích thước: 90 x 90 x 76

5.050.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 90cm + 4 Ghế ( 2 Nan - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn 90cm + 4 Ghế ( 2 Nan - Nệm )

Kích thước: 90 x 90 x 76

5.050.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 90cm + 2 Ghế ( 2 Nan - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn 90cm + 2 Ghế ( 2 Nan - Nệm )

Kích thước: 90 x 90 x 78

3.710.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 1m8 + 8 Ghế ( 2 Nan - Gỗ )

Gỗ Sồi - Bàn 1m8 + 8 Ghế ( 2 Nan - Gỗ )

Kích thước: 180 x 90 x 76

9.430.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 1m8 + 8 Ghế ( Nan X - Gỗ )

Gỗ Sồi - Bàn 1m8 + 8 Ghế ( Nan X - Gỗ )

Kích thước: 180 x 90 x 76

9.430.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 1m6 + 6 Ghế ( Nan X - Gỗ )

Gỗ Sồi - Bàn 1m6 + 6 Ghế ( Nan X - Gỗ )

Kích thước: 160 x 80 x 76

7.590.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 1m8 + 8 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn 1m8 + 8 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

Kích thước: 180 x 90 x 78

8.630.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 1m6 + 6 Ghế ( Nan X - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn 1m6 + 6 Ghế ( Nan X - Nệm )

Kích thước: 160 x 80 x 78

6.990.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 1m6 + 6 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn 1m6 + 6 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

Kích thước: 160 x 80 x 78

6.990.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 1m4 + 6 Ghế ( Nan X - Gỗ )

Gỗ Sồi - Bàn 1m4 + 6 Ghế ( Nan X - Gỗ )

Kích thước: 140 x 80 x 78

7.290.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 1m4 + 6 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn 1m4 + 6 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

Kích thước: 140 x 80 x 78

6.690.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 1m4 + 6 Ghế ( 2 Nan - Gỗ )

Gỗ Sồi - Bàn 1m4 + 6 Ghế ( 2 Nan - Gỗ )

Kích thước: 140 x 80 x 78

7.290.000đ

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 8 Ghế ( Nan X - Gỗ )

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 8 Ghế ( Nan X - Gỗ )

Kích thước: 160 x 85 x 76

9.330.000đ

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 6 Ghế ( Nan X - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 6 Ghế ( Nan X - Nệm )

Kích thước: 160 x 85 x 76

7.190.000đ

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 4 Ghế ( Nan X - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 4 Ghế ( Nan X - Nệm )

Kích thước: 160 x 85 x 76

5.850.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 90cm + 2 Ghế ( Nan X - Gỗ )

Gỗ Sồi - Bàn 90cm + 2 Ghế ( Nan X - Gỗ )

Kích thước: 90 x 90 x 78

3.910.000đ

ChunKy : Bàn Ăn 120 cm + 4 Ghế ( Nan X - Nệm )

ChunKy : Bàn Ăn 120 cm + 4 Ghế ( Nan X - Nệm )

Kích thước: 120 x 80 x 76

5.750.000đ

Gỗ Sồi - Bàn 1m2 + 4 Ghế ( 3 Nan - Gỗ )

Gỗ Sồi - Bàn 1m2 + 4 Ghế ( 3 Nan - Gỗ )

Kích thước: 120 x 80 x 78

5.550.000đ

CM 125 - Giường 02 Tầng - Xanh NaVy ( Navy Blue )

CM 125 - Giường 02 Tầng - Xanh NaVy ( Navy Blue )

Kích thước: 206 x 108 x 152

3.070.000đ

CM 125 - Giường 02 Tầng  - Màu Hồng ( Pink )

CM 125 - Giường 02 Tầng - Màu Hồng ( Pink )

Kích thước: 206 x 108 x 152

3.270.000đ

CM 125 - Giường 02 Tầng - Xanh Bọt Biển ( Sea foam )

CM 125 - Giường 02 Tầng - Xanh Bọt Biển ( Sea foam )

Kích thước: 206 x 108 x 152

3.270.000đ

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 6 Ghế ( Nan X - Gỗ )

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 6 Ghế ( Nan X - Gỗ )

Kích thước: 160 x 85 x 76

7.790.000đ

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 4 Ghế ( Nan X - Gỗ )

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 4 Ghế ( Nan X - Gỗ )

Kích thước: 160 x 85 x 76

6.250.000đ

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 8 Ghế ( 2 Nan - Gỗ )

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 8 Ghế ( 2 Nan - Gỗ )

Kích thước: 160 x 85 x 76

9.330.000đ

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 6 Ghế ( 2 Nan - Gỗ )

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 6 Ghế ( 2 Nan - Gỗ )

Kích thước: 160 x 85 x 76

7.790.000đ

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 4 Ghế ( 2 Nan - Gỗ )

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 4 Ghế ( 2 Nan - Gỗ )

Kích thước: 160 x 85 x 76

6.250.000đ

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 8 Ghế ( Nan X - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 8 Ghế ( Nan X - Nệm )

Kích thước: 160 x 85 x 76

8.530.000đ

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 8 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 8 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

Kích thước: 160 x 85 x 76

8.530.000đ

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 6 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 6 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

Kích thước: 160 x 85 x 76

7.190.000đ

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 4 Ghế ( 2 Nan - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 4 Ghế ( 2 Nan - Nệm )

Kích thước: 160 x 85 x 76

5.850.000đ

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 4 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 4 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

Kích thước: 160 x 85 x 76

5.850.000đ

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 8 Ghế ( 3 Nan - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 8 Ghế ( 3 Nan - Nệm )

Kích thước: 160 x 85 x 76

8.530.000đ

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 6 Ghế ( 3 Nan - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 6 Ghế ( 3 Nan - Nệm )

Kích thước: 160 x 85 x 76

7.190.000đ

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 4 Ghế ( 3 Nan - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 4 Ghế ( 3 Nan - Nệm )

Kích thước: 160 x 85 x 76

5.850.000đ

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 8 Ghế ( 2 Nan - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 8 Ghế ( 2 Nan - Nệm )

Kích thước: 160 x 85 x 76

8.530.000đ

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 6 Ghế ( 2 Nan - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 6 Ghế ( 2 Nan - Nệm )

Kích thước: 160 x 85 x 76

7.190.000đ

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 4 Ghế ( 2 Nan - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn Kéo 1m2 -> 1m6 + 4 Ghế ( 2 Nan - Nệm )

Kích thước: 160 x 85 x 76

5.850.000đ

ChunKy : Bàn Ăn 180 cm + 8 Ghế ( 3 Nan - Nệm )

ChunKy : Bàn Ăn 180 cm + 8 Ghế ( 3 Nan - Nệm )

Kích thước: 180 x 90 x 76

9.130.000đ

ChunKy : Bàn Ăn 160 cm + 8 Ghế ( 3 Nan - Nệm )

ChunKy : Bàn Ăn 160 cm + 8 Ghế ( 3 Nan - Nệm )

Kích thước: 160 x 80 x 76

8.930.000đ

ChunKy : Bàn Ăn 160 cm + 8 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

ChunKy : Bàn Ăn 160 cm + 8 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

Kích thước: 160 x 80 x 76

8.930.000đ

ChunKy : Bàn Ăn 140 cm + 6 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

ChunKy : Bàn Ăn 140 cm + 6 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

Kích thước: 140 x 80 x 76

7.390.000đ

ChunKy : Bàn Ăn 120 cm + 4 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

ChunKy : Bàn Ăn 120 cm + 4 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

Kích thước: 120 x 80 x 76

5.750.000đ

ChunKy : Bàn Ăn 180 cm + 10 Ghế ( 2 Nan - Nệm )

ChunKy : Bàn Ăn 180 cm + 10 Ghế ( 2 Nan - Nệm )

Kích thước: 180 x 90 x 76

10.470.000đ

ChunKy : Bàn Ăn 160 cm + 8 Ghế ( 2 Nan - Nệm )

ChunKy : Bàn Ăn 160 cm + 8 Ghế ( 2 Nan - Nệm )

Kích thước: 160 x 80 x 76

8.930.000đ

Gỗ Sồi - Bàn Ăn Mở Mặt G470 - 80 x 80 -> 160cm

Gỗ Sồi - Bàn Ăn Mở Mặt G470 - 80 x 80 -> 160cm

Kích thước: 160 x 80 x 76

3.170.000đ

 
Giao hàng miễn phí
Với đơn hàng trị giá trên 10 triệu đồng, công ty hỗ trợ vận chuyển tận nơi trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Với đơn hàng thấp hơn hoặc giao hàng ngoài thành phó, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên để được hỗ trợ tốt nhất.
 
Hỗ trợ kỹ thuật
Các sản phẩm do SMyhome cung cấp đều có các tài liệu hướng dẫn kỷ thuật, quy trình lắp đặt cụ thể và rõ ràng. Công ty cũng hỗ trợ lắp đặt tận nơi miễn phí cho đơn hàng từ 10 triệu trở lên trong phạm vi nội thành Hồ Chí Minh. Quý khách ở xa có thể liên hệ nhân viên kỹ thuật của chúng tôi để được hướng dẫn hoặc sử dụng dịch vụ có phí khi cần.
 
Đổi trả hàng trong ngày đầu
Trong vòng 24h từ khi nhận sản phẩm, khách hàng thông báo ngay cho công ty khi phát hiện sản phẩm bị lỗi hoặc chưa hài lòng để được đổi sản phẩm khác. Xem thêm tại quy định đổi trả để biết thêm chi tiết.