SMyhome Store
Bộ Ghế Thư Giản - Chân Kín : Màu Trắng + Nệm Xanh Lam
Bộ Ghế Thư Giản - Chân Kín : Màu Nâu + Nệm Nâu

Bộ Ghế Thư Giản - Chân Kín : Màu Nâu + Nệm Nâu

Kích thước: 76 x 64 x 105

2.070.000đ

Bộ Ghế Thư Giản - Chân Kín : Màu Nâu + Nệm Kem

Bộ Ghế Thư Giản - Chân Kín : Màu Nâu + Nệm Kem

Kích thước: 76 x 64 x 105

2.070.000đ

Bộ Ghế Thư Giản : Màu Tự Nhiên + Nệm Kem

Bộ Ghế Thư Giản : Màu Tự Nhiên + Nệm Kem

Kích thước: 76 x 64 x 105

2.070.000đ

Bộ Ghế - Khóa Lắc : Màu Trắng + Nệm Da Bò

Bộ Ghế - Khóa Lắc : Màu Trắng + Nệm Da Bò

Kích thước: 62 x 76 x 102

3.270.000đ

Bộ Ghế - Khóa Lắc : Màu Nâu + Nệm Da Bò

Bộ Ghế - Khóa Lắc : Màu Nâu + Nệm Da Bò

Kích thước: 62 x 76 x 102

3.270.000đ

Gỗ Sồi 09 - Tủ Áo 3 Ngăn Phải - Panel

Gỗ Sồi 09 - Tủ Áo 3 Ngăn Phải - Panel

Kích thước: 105 x 60 x 200

5.070.000đ

Gỗ Sồi 09 - Giường Panel - Nệm 1m4 x 2m

Gỗ Sồi 09 - Giường Panel - Nệm 1m4 x 2m

Kích thước: 210 x 152 x 100

4.270.000đ

Gỗ Sồi 09 - Tủ 6 Ngăn ( Walnut )

Gỗ Sồi 09 - Tủ 6 Ngăn ( Walnut )

Kích thước: 120 x 40 x 76

3.270.000đ

Gỗ Sồi 09 - Tủ 5 Ngăn ( Walnut )

Gỗ Sồi 09 - Tủ 5 Ngăn ( Walnut )

Kích thước: 80 x 40 x 120

3.070.000đ

Gỗ Sồi 09 - Tủ 3 Ngăn ( Walnut )

Gỗ Sồi 09 - Tủ 3 Ngăn ( Walnut )

Kích thước: 77 x 40 x 76

2.470.000đ

Gỗ Sồi 09 - Tủ 2 Ngăn ( Walnut )

Gỗ Sồi 09 - Tủ 2 Ngăn ( Walnut )

Kích thước: 60 x 40 x 50

1.370.000đ

Gỗ Sồi 01 - Tủ 6 Ngăn + Kính 70 x 90 cm

Gỗ Sồi 01 - Tủ 6 Ngăn + Kính 70 x 90 cm

Kích thước: 120 x 40 x 170

4.240.000đ

Gỗ Sồi 01 - Tủ 6 Ngăn ( Vàng + Trắng )

Gỗ Sồi 01 - Tủ 6 Ngăn ( Vàng + Trắng )

Kích thước: 120 x 40 x 76

3.270.000đ

Gỗ Sồi 01 - Tủ 5 Ngăn ( Vàng + Trắng )

Gỗ Sồi 01 - Tủ 5 Ngăn ( Vàng + Trắng )

Kích thước: 80 x 40 x 120

3.070.000đ

Gỗ Sồi 01 - Tủ 3 Ngăn ( Vàng + Trắng )

Gỗ Sồi 01 - Tủ 3 Ngăn ( Vàng + Trắng )

Kích thước: 77 x 40 x 76

2.470.000đ

Gỗ Sồi 01 - Tủ 2 Ngăn ( Vàng + Trắng )

Gỗ Sồi 01 - Tủ 2 Ngăn ( Vàng + Trắng )

Kích thước: 60 x 40 x 50

1.370.000đ

Gỗ Sồi 01 - Giường Panel - Nệm 1m4 x 2m

Gỗ Sồi 01 - Giường Panel - Nệm 1m4 x 2m

Kích thước: 210 x 152 x 100

4.270.000đ

Bella 45092 - 2 Tầng Kéo - Xanh Bọt Biển ( Sea foam ) - 1m

Bella 45092 - 2 Tầng Kéo - Xanh Bọt Biển ( Sea foam ) - 1m

Kích thước: 210 x 110 x 113

3.970.000đ

Bella 45092 - 2 Tầng Kéo - Vàng Mật Ong ( Honey ) - 1m

Bella 45092 - 2 Tầng Kéo - Vàng Mật Ong ( Honey ) - 1m

Kích thước: 210 x 110 x 113

3.770.000đ

Bella 45092 - 2 Tầng Kéo - Màu Vàng Gỗ ( Oak ) - 1m

Bella 45092 - 2 Tầng Kéo - Màu Vàng Gỗ ( Oak ) - 1m

Kích thước: 210 x 110 x 113

3.770.000đ

Bella 45092 - 2 Tầng Kéo - Màu Trắng ( White ) - 1m

Bella 45092 - 2 Tầng Kéo - Màu Trắng ( White ) - 1m

Kích thước: 210 x 110 x 113

3.870.000đ

Bella 45092 - 2 Tầng Kéo - Màu Nâu ( Espresso ) - 1m

Bella 45092 - 2 Tầng Kéo - Màu Nâu ( Espresso ) - 1m

Kích thước: 210 x 110 x 113

3.770.000đ

Bella 45092 - 2 Tầng Kéo - Hồng Phấn ( Pink ) - 1m

Bella 45092 - 2 Tầng Kéo - Hồng Phấn ( Pink ) - 1m

Kích thước: 210 x 110 x 113

3.970.000đ

Gỗ Sồi - Kín Chân : Tủ 7 Ngăn

Gỗ Sồi - Kín Chân : Tủ 7 Ngăn

Kích thước: 125 x 42 x 78

3.170.000đ

Gỗ Sồi - Kín Chân : Tủ 5 Ngăn

Gỗ Sồi - Kín Chân : Tủ 5 Ngăn

Kích thước: 85 x 40 x 100

2.970.000đ

Gỗ Sồi - Kín Chân : Tủ 3 Ngăn

Gỗ Sồi - Kín Chân : Tủ 3 Ngăn

Kích thước: 46 x 40 x 60

1.270.000đ

Gỗ Sồi - Kín Chân : Tủ 3 Cánh + 3 Ngăn - 139 cm

Gỗ Sồi - Kín Chân : Tủ 3 Cánh + 3 Ngăn - 139 cm

Kích thước: 139 x 47 x 86

3.370.000đ

Gỗ Sồi - Kín Chân : Tủ 2 Cánh + 3 Ngăn - 100 cm

Gỗ Sồi - Kín Chân : Tủ 2 Cánh + 3 Ngăn - 100 cm

Kích thước: 100 x 48 x 80

2.370.000đ

Gỗ Sồi - Kín Chân : Tủ 1 Ngăn

Gỗ Sồi - Kín Chân : Tủ 1 Ngăn

Kích thước: 50 x 45 x 65

1.070.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ 7 Ngăn

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ 7 Ngăn

Kích thước: 125 x 42 x 78

2.970.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ 5 Ngăn

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ 5 Ngăn

Kích thước: 85 x 40 x 100

2.770.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ Giày Lá Sách - 120 cm

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ Giày Lá Sách - 120 cm

Kích thước: 120 x 40 x 100

3.370.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ Áo 3 Cánh - 1m6

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ Áo 3 Cánh - 1m6

Kích thước: 160 x 60 x 200

8.470.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ Áo 3 Cánh - 1m4

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ Áo 3 Cánh - 1m4

Kích thước: 140 x 60 x 200

6.770.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ Áo 2 Cánh - 1m05

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ Áo 2 Cánh - 1m05

Kích thước: 105 x 60 x 200

4.970.000đ

Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Ti Vi - Cánh Kính - 160 cm

Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Ti Vi - Cánh Kính - 160 cm

Kích thước: 160 x 42 x 50

3.570.000đ

Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Ti Vi - 120 cm

Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Ti Vi - 120 cm

Kích thước: 120 x 42 x 50

2.570.000đ

Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Sách 5 Tầng - 90 cm

Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Sách 5 Tầng - 90 cm

Kích thước: 90 x 40 x 190

3.270.000đ

Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Sách 4 Tầng - 60 cm

Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Sách 4 Tầng - 60 cm

Kích thước: 60 x 40 x 190

2.570.000đ

Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Sách 3 Tầng - 90 cm

Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Sách 3 Tầng - 90 cm

Kích thước: 90 x 40 x 100

2.370.000đ

Gỗ Sồi - Chân Z : Bàn Học , Bàn Làm Việc - 120 cm

Gỗ Sồi - Chân Z : Bàn Học , Bàn Làm Việc - 120 cm

Kích thước: 120 x 45 x 76

2.970.000đ

CM 125 - Giường 2 Tầng - Xanh NaVy ( Navy Blue )

CM 125 - Giường 2 Tầng - Xanh NaVy ( Navy Blue )

Kích thước: 206 x 108 x 152

3.070.000đ

CM 125 - Giường 2 Tầng - Vàng Gỗ ( Honey )

CM 125 - Giường 2 Tầng - Vàng Gỗ ( Honey )

Kích thước: 206 x 108 x 152

2.970.000đ

CM 125 - Giường 2 Tầng - Nâu Đen ( Espresso )

CM 125 - Giường 2 Tầng - Nâu Đen ( Espresso )

Kích thước: 206 x 108 x 152

2.970.000đ

CM 125 - Giường 2 Tầng - Màu Trắng ( White )

CM 125 - Giường 2 Tầng - Màu Trắng ( White )

Kích thước: 206 x 108 x 152

3.070.000đ

CM 125 - Giường 2 Tầng - Màu Nâu Đỏ ( Cherry )

CM 125 - Giường 2 Tầng - Màu Nâu Đỏ ( Cherry )

Kích thước: 206 x 108 x 152

2.970.000đ

CM 125 - Giường 2 Tầng  - Màu Hồng ( Pink )

CM 125 - Giường 2 Tầng - Màu Hồng ( Pink )

Kích thước: 206 x 108 x 152

3.270.000đ

B014 - Giường 3 Tầng - Màu Vàng Gỗ ( Oak )

B014 - Giường 3 Tầng - Màu Vàng Gỗ ( Oak )

Kích thước: 205 x 145 x 165

4.770.000đ

B014 - Giường 3 Tầng - Màu Trắng ( White )

B014 - Giường 3 Tầng - Màu Trắng ( White )

Kích thước: 205 x 145 x 165

4.870.000đ

B014 - Giường 3 Tầng - Màu Nâu ( Espresso )

B014 - Giường 3 Tầng - Màu Nâu ( Espresso )

Kích thước: 205 x 145 x 165

4.770.000đ

B014 - Giường 3 Tầng - Màu Nâu ( Espresso )

B014 - Giường 3 Tầng - Màu Nâu ( Espresso )

Kích thước: 205 x 145 x 165

4.770.000đ

Acme - Giường 3 Tầng - Màu Trắng ( White )

Acme - Giường 3 Tầng - Màu Trắng ( White )

Kích thước: 250 x 110 x 173

5.870.000đ

Acme - Giường 3 Tầng - Màu Nâu ( Espresso )

Acme - Giường 3 Tầng - Màu Nâu ( Espresso )

Kích thước: 250 x 110 x 173

5.770.000đ

Gỗ Sồi 04 - Tủ 3 Cánh + 3 Ngăn - 136 x 44 x 75 cm

Gỗ Sồi 04 - Tủ 3 Cánh + 3 Ngăn - 136 x 44 x 75 cm

Kích thước: 136 x 44 x 75

3.370.000đ

Gỗ Sồi 04 - Tủ 1 Cánh + 3 Ngăn - 90 x 44 x 80 cm

Gỗ Sồi 04 - Tủ 1 Cánh + 3 Ngăn - 90 x 44 x 80 cm

Kích thước: 90 x 44 x 80

2.170.000đ

Gỗ Sồi - Victoria : Tủ 3 Cánh + 3 Ngăn - 139 cm

Gỗ Sồi - Victoria : Tủ 3 Cánh + 3 Ngăn - 139 cm

Kích thước: 139 x 47 x 86

3.370.000đ

Gỗ Sồi - Kín Chân : Tủ 3 Cánh + 3 Ngăn - 139 cm

Gỗ Sồi - Kín Chân : Tủ 3 Cánh + 3 Ngăn - 139 cm

Kích thước: 139 x 47 x 86

3.370.000đ

YC 05 - 61 : Giường Wrightwood - Twin ( Màu Grey + Trắng )

YC 05 - 61 : Giường Wrightwood - Twin ( Màu Grey + Trắng )

Kích thước: 214 x 112 x 108

3.670.000đ

YC 05 - 60 : Bàn Ăn Gấp Thông Minh - Màu Trắng

YC 05 - 60 : Bàn Ăn Gấp Thông Minh - Màu Trắng

Kích thước: 170 x 92 x 79

4.570.000đ

YC 05 - 60 : Bàn Ăn Gấp Thông Minh - Màu Trắng

YC 05 - 60 : Bàn Ăn Gấp Thông Minh - Màu Trắng

Kích thước: 170 x 92 x 79

4.570.000đ

YC 05 - 59 : Giường Bayside - Twin ( Màu Denim )

YC 05 - 59 : Giường Bayside - Twin ( Màu Denim )

Kích thước: 200 x 108 x 108

2.870.000đ

YC 05 - 52 : Tủ ,  Kệ Trang Trí Colette - Màu Grey

YC 05 - 52 : Tủ , Kệ Trang Trí Colette - Màu Grey

Kích thước: 71 x 46 x 72

1.670.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ 5 Ngăn + 2 Cánh - 139 cm

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ 5 Ngăn + 2 Cánh - 139 cm

Kích thước: 139 x 47 x 86

3.270.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ 3 Cánh + 3 Ngăn - 139 cm

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ 3 Cánh + 3 Ngăn - 139 cm

Kích thước: 139 x 47 x 86

3.270.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ Rượu - 120 x 40 x 75 cm

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ Rượu - 120 x 40 x 75 cm

Kích thước: 120 x 40 x 75

2.970.000đ

Modesto - Tủ 5 Ngăn 210- 598124

Modesto - Tủ 5 Ngăn 210- 598124

Kích thước: 112 x 49 x 148

7.770.000đ

MinHas Oak - Tủ 5 Ngăn Kéo

MinHas Oak - Tủ 5 Ngăn Kéo

Kích thước: 95 x 44 x 130

2.470.000đ

Marquis - Tủ 6 Ngăn Kéo 195-991124

Marquis - Tủ 6 Ngăn Kéo 195-991124

Kích thước: 120 x 61 x 163

10.270.000đ

Gỗ Sồi - ChunKy ( Bản Gỗ ) : Tủ 5 Ngăn

Gỗ Sồi - ChunKy ( Bản Gỗ ) : Tủ 5 Ngăn

Kích thước: 85 x 42 x 100

2.970.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ 3 Ngăn

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ 3 Ngăn

Kích thước: 48 x 40 x 57

1.170.000đ

Gỗ Sồi - ChunKy ( Bản Gỗ ) : Tủ 2 Ngăn

Gỗ Sồi - ChunKy ( Bản Gỗ ) : Tủ 2 Ngăn

Kích thước: 50 x 42 x 57

1.270.000đ

 
Giao hàng miễn phí
Với đơn hàng trị giá trên 10 triệu đồng, công ty hỗ trợ vận chuyển tận nơi trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Với đơn hàng thấp hơn hoặc giao hàng ngoài thành phó, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên để được hỗ trợ tốt nhất.
 
Hỗ trợ kỹ thuật
Các sản phẩm do SMyhome cung cấp đều có các tài liệu hướng dẫn kỷ thuật, quy trình lắp đặt cụ thể và rõ ràng. Công ty cũng hỗ trợ lắp đặt tận nơi miễn phí cho đơn hàng từ 10 triệu trở lên trong phạm vi nội thành Hồ Chí Minh. Quý khách ở xa có thể liên hệ nhân viên kỹ thuật của chúng tôi để được hướng dẫn hoặc sử dụng dịch vụ có phí khi cần.
 
Đổi trả hàng trong ngày đầu
Trong vòng 24h từ khi nhận sản phẩm, khách hàng thông báo ngay cho công ty khi phát hiện sản phẩm bị lỗi hoặc chưa hài lòng để được đổi sản phẩm khác. Xem thêm tại quy định đổi trả để biết thêm chi tiết.