SMyhome Store

Kệ Ti Vi & CD

Kệ Ti Vi & CD
  • CF - Tủ CD , Ti Vi Trang Trí - 60cm

    CF - Tủ CD , Ti Vi Trang Trí - 60cm

    1.870.000đ Trước thuế: 1.870.000đ

    * Kích thước Toàn Phần :- Kích thước (Ngang x Sâu x Cao )  : 60 cm x 81 cm x 110 cm* Mô tả sản phẩm :- Chất liệu Chính : Gỗ Thông + MDF + PPC ( M..

    Kích thước:81.0 x 60.0 x 110.0
  • Kích thước:120 x 42 x 50
    2.670.000đ
    Chân Z : Kệ Ti Vi - 120 x 42 x 50 cm

    Chân Z : Kệ Ti Vi - 120 x 42 x 50 cm

    2.670.000đ Trước thuế: 2.670.000đ

    - Kích Thước  Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì ) :  Ngang 120 cm  x Sâu 42 cm x Cao 50 cm - Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm  : * Chất liệu ..

    Kích thước:120.0 x 42.0 x 50.0
  • Kích thước:90 x 42 x 50
    2.370.000đ
    Chân Z : Kệ Ti Vi - 90 x 42 x 50 cm

    Chân Z : Kệ Ti Vi - 90 x 42 x 50 cm

    2.370.000đ Trước thuế: 2.370.000đ

    - Kích Thước  Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì ) :  Ngang 90 cm  x Sâu 42 cm x Cao 50 cm - Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm  : * Chất liệu C..

    Kích thước:90.0 x 42.0 x 50.0
  • Chân Z : Kệ Ti Vi - Cánh Kính - 160 cm

    Chân Z : Kệ Ti Vi - Cánh Kính - 160 cm

    3.670.000đ Trước thuế: 3.670.000đ

    - Kích Thước  Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 160 cm  x Sâu 42 cm x Cao 50 cm - Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm  : * Chất liệu..

    Kích thước:160.0 x 42.0 x 50.0
  • Chân Z : Kệ Ti Vi - Không Kính - 160 cm

    Chân Z : Kệ Ti Vi - Không Kính - 160 cm

    3.570.000đ Trước thuế: 3.570.000đ

    - Kích Thước  Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 160 cm  x Sâu 42 cm x Cao 50 cm - Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm  : * Chất liệu..

    Kích thước:160.0 x 42.0 x 50.0
  • Kích thước:102 x 48 x 74
    4.270.000đ
    Fairfax - Tủ Ti Vi 115-8700-460

    Fairfax - Tủ Ti Vi 115-8700-460

    4.270.000đ Trước thuế: 4.270.000đ

    * Kích Thước Sản Phẩm : - Kích Thước Toàn Phần ( Ngang X Sâu X Cao ) : 102 x 48 x 74 cm-  Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm  : * Chất Liệu : ..

    Kích thước:102.0 x 48.0 x 74.0
  • Gỗ Sồi 04 - Kệ Ti Vi - 150 x 44 x 60 cm

    Gỗ Sồi 04 - Kệ Ti Vi - 150 x 44 x 60 cm

    2.770.000đ Trước thuế: 2.770.000đ

    - Kích Thước - Sản Phẩm  :- > Kích Thước  Phủ bì  : Ngang 150 cm  x Sâu 44 cm x Cao 60 cm- Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  Sồi Tr..

    Kích thước:150.0 x 44.0 x 60.0
  • Hở Chân : Kệ Ti Vi - Cánh Gỗ - 120 cm

    Hở Chân : Kệ Ti Vi - Cánh Gỗ - 120 cm

    2.270.000đ Trước thuế: 2.270.000đ

    - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 120 cm  x Sâu 45 cm x Cao 50 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  S..

    Kích thước:120.0 x 45.0 x 50.0
  • Hở Chân : Kệ Ti Vi - Cánh Gỗ - 150 cm

    Hở Chân : Kệ Ti Vi - Cánh Gỗ - 150 cm

    2.670.000đ Trước thuế: 2.670.000đ

    - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 150 cm  x Sâu 45 cm x Cao 50 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  S..

    Kích thước:150.0 x 45.0 x 55.0
  • Hở Chân : Kệ Ti Vi - Cánh Gỗ - 180 cm

    Hở Chân : Kệ Ti Vi - Cánh Gỗ - 180 cm

    4.570.000đ Trước thuế: 4.570.000đ

    - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 180 cm  x Sâu 45 cm x Cao 70 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  S..

    Kích thước:180.0 x 45.0 x 70.0
  • Hở Chân : Kệ Ti Vi - Cánh Kính - 120 cm

    Hở Chân : Kệ Ti Vi - Cánh Kính - 120 cm

    2.270.000đ Trước thuế: 2.270.000đ

    - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 120 cm  x Sâu 45 cm x Cao 50 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  S..

    Kích thước:120.0 x 45.0 x 50.0
  • Hở Chân : Kệ Ti Vi - Cánh Kính - 150cm

    Hở Chân : Kệ Ti Vi - Cánh Kính - 150cm

    2.670.000đ Trước thuế: 2.670.000đ

    - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 150 cm  x Sâu 45 cm x Cao 50 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  S..

    Kích thước:150.0 x 45.0 x 50.0
  • Hở Chân : Kệ Ti Vi - Hở Hậu - 150cm

    Hở Chân : Kệ Ti Vi - Hở Hậu - 150cm

    2.670.000đ Trước thuế: 2.670.000đ

    - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 150 cm  x Sâu 45 cm x Cao 56 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  S..

    Kích thước:150.0 x 45.0 x 56.0
  • Hở Chân : Kệ Ti Vi - Kín Hậu - 150cm

    Hở Chân : Kệ Ti Vi - Kín Hậu - 150cm

    2.770.000đ Trước thuế: 2.770.000đ

    - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 150 cm  x Sâu 45 cm x Cao 56 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  S..

    Kích thước:150.0 x 45.0 x 56.0
  • Kích thước:180 x 45 x 70
    4.570.000đ
    Kín Chân : Kệ Ti Vi - 180 cm

    Kín Chân : Kệ Ti Vi - 180 cm

    4.570.000đ Trước thuế: 4.570.000đ

    - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 180 cm  x Sâu 45 cm x Cao 70 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  S..

    Kích thước:180.0 x 45.0 x 70.0
  • Kín Chân : Kệ Ti Vi - Cánh Gỗ - 120 cm

    Kín Chân : Kệ Ti Vi - Cánh Gỗ - 120 cm

    2.370.000đ Trước thuế: 2.370.000đ

    - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 120 cm  x Sâu 45 cm x Cao 50 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  S..

    Kích thước:120.0 x 45.0 x 50.0
  • Kín Chân : Kệ Ti Vi - Cánh Gỗ - 150 cm

    Kín Chân : Kệ Ti Vi - Cánh Gỗ - 150 cm

    2.770.000đ Trước thuế: 2.770.000đ

    - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 150 cm  x Sâu 45 cm x Cao 50 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  S..

    Kích thước:150.0 x 45.0 x 50.0
  • Kín Chân : Kệ Ti Vi - Cánh Kính - 120 cm

    Kín Chân : Kệ Ti Vi - Cánh Kính - 120 cm

    2.370.000đ Trước thuế: 2.370.000đ

    - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 120 cm  x Sâu 45 cm x Cao 50 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  S..

    Kích thước:120.0 x 45.0 x 50.0
  • Kín Chân : Kệ Ti Vi - Cánh Kính - 150 cm

    Kín Chân : Kệ Ti Vi - Cánh Kính - 150 cm

    2.770.000đ Trước thuế: 2.770.000đ

    - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 150 cm  x Sâu 45 cm x Cao 50 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  S..

    Kích thước:150.0 x 45.0 x 50.0
  • YC 01 - 40 : Tủ Ti Vi , CD , Display HB - Màu Trắng

    YC 01 - 40 : Tủ Ti Vi , CD , Display HB - Màu Trắng

    3.770.000đ Trước thuế: 3.770.000đ

    - Kích Thước - Sản Phẩm ( Phủ Bì )   :* Kích Thước ( Ngang x Sâu x Cao )  : 178 x 72 x 111 cm - Thông Tin  Chi Tiết  Sản Phẩm : * ..

    Kích thước:177.7 x 72.0 x 110.5
  • Kích thước:122 x 43 x 81
    2.770.000đ
    YC 04 - 67 : Tủ Ti Vi , CD

    YC 04 - 67 : Tủ Ti Vi , CD

    2.770.000đ Trước thuế: 2.770.000đ

    - Kích Thước - Sản Phẩm ( Phủ Bì )   :* Kích Thước ( Ngang x Sâu x Cao )  : 122 x 43 x 82 cm - Thông Tin  Chi Tiết  Sản Phẩm : * C..

    Kích thước:122.0 x 43.0 x 81.5
  • YC 06 - 037 : Tủ TV , CD Capitola - Màu Vàng ( Maize )

    YC 06 - 037 : Tủ TV , CD Capitola - Màu Vàng ( Maize )

    2.770.000đ Trước thuế: 2.770.000đ

    Link : https://www.potterybarn.com/products/capitola-media/?cm_src=AutoCSLPIP- Kích Thước - Sản Phẩm ( Phủ Bì )   :* Kích Thước ( Ngang x Sâu x Cao )  ..

    Kích thước:104.0 x 45.0 x 92.0
  • Hiển thị 1 đến 22 trong 22 sản phẩm (1 Trang)
     
    Giao hàng miễn phí
    Với đơn hàng trị giá trên 10 triệu đồng, công ty hỗ trợ vận chuyển tận nơi trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Với đơn hàng thấp hơn hoặc giao hàng ngoài thành phó, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên để được hỗ trợ tốt nhất.
     
    Hỗ trợ kỹ thuật
    Các sản phẩm do SMyhome cung cấp đều có các tài liệu hướng dẫn kỷ thuật, quy trình lắp đặt cụ thể và rõ ràng. Công ty cũng hỗ trợ lắp đặt tận nơi miễn phí cho đơn hàng từ 10 triệu trở lên trong phạm vi nội thành Hồ Chí Minh. Quý khách ở xa có thể liên hệ nhân viên kỹ thuật của chúng tôi để được hướng dẫn hoặc sử dụng dịch vụ có phí khi cần.
     
    Đổi trả hàng trong ngày đầu
    Trong vòng 24h từ khi nhận sản phẩm, khách hàng thông báo ngay cho công ty khi phát hiện sản phẩm bị lỗi hoặc chưa hài lòng để được đổi sản phẩm khác. Xem thêm tại quy định đổi trả để biết thêm chi tiết.