SMyhome Store

Kệ Sách & Display

Kệ Sách & Display
 • Chân Z : Kệ 3 Tầng - 90 x 40 x 120 cm

  Chân Z : Kệ 3 Tầng - 90 x 40 x 120 cm

  2.670.000đ Trước thuế: 2.670.000đ

  - Kích Thước  Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì ) :  Ngang 90 cm  x Sâu 40 cm x Cao 120 cm - Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm  : * Chất liệu Chính..

  Kích thước:90.0 x 40.0 x 120.0
 • Chân Z : Kệ 4 Tầng + 1 Ngăn - 60 cm

  Chân Z : Kệ 4 Tầng + 1 Ngăn - 60 cm

  2.970.000đ Trước thuế: 2.970.000đ

  - Kích Thước  Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì ) :  Ngang 60 cm  x Sâu 40 cm x Cao 190 cm - Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm  : * Chất liệu ..

  Kích thước:60.0 x 40.0 x 190.0
 • Chân Z : Kệ 5 Tầng - 90 x 40 x 190 cm

  Chân Z : Kệ 5 Tầng - 90 x 40 x 190 cm

  3.470.000đ Trước thuế: 3.470.000đ

  - Kích Thước  Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì ) :  Ngang 90 cm  x Sâu 40 cm x Cao 190 cm - Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm  : * Chất liệu ..

  Kích thước:90.0 x 40.0 x 190.0
 • Gỗ Sồi 04 - Kệ 3 Tầng - 90 x 44 x 110 cm

  Gỗ Sồi 04 - Kệ 3 Tầng - 90 x 44 x 110 cm

  2.170.000đ Trước thuế: 2.170.000đ

  - Kích Thước - Sản Phẩm  :- > Kích Thước  Phủ bì  : Ngang 90 cm  x Sâu 44 cm x Cao 110 cm- Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  Sồi Tr..

  Kích thước:90.0 x 44.0 x 110.0
 • Gỗ Sồi 04 - Kệ 5 Tầng - 90 x 44 x 180 cm

  Gỗ Sồi 04 - Kệ 5 Tầng - 90 x 44 x 180 cm

  2.870.000đ Trước thuế: 2.870.000đ

  - Kích Thước - Sản Phẩm  :- > Kích Thước  Phủ bì  : Ngang 90cm  x Sâu 44 cm x Cao 180 cm- Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  Sồi Trắ..

  Kích thước:90.0 x 44.0 x 180.0
 • Gỗ Sồi 04 - Kệ Cánh Kính - 90 x 44 x 180 cm

  Gỗ Sồi 04 - Kệ Cánh Kính - 90 x 44 x 180 cm

  3.370.000đ Trước thuế: 3.370.000đ

  - Kích Thước - Sản Phẩm  :- > Kích Thước  Phủ bì  : Ngang 90 cm  x Sâu 44 cm x Cao 180 cm- Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  Sồi Tr..

  Kích thước:90.0 x 44.0 x 180.0
 • Gỗ Sồi 04 - Trọn Bộ - 2 Kệ Trang Trí

  Gỗ Sồi 04 - Trọn Bộ - 2 Kệ Trang Trí

  4.940.000đ Trước thuế: 4.940.000đ

  - Kích Thước - Sản Phẩm  :- > Kích Thước  Phủ bì  : Ngang 90 cm  x Sâu 40 cm x Cao 180 cm- > Kích Thước  Phủ bì  : Ngang 90 cm  x Sâu ..

  Kích thước:180.0 x 44.0 x 180.0
 • Kích thước:90 x 40 x 180
  3.970.000đ
  Hở Chân : Kệ 2 Cánh Kính - 90cm

  Hở Chân : Kệ 2 Cánh Kính - 90cm

  3.970.000đ Trước thuế: 3.970.000đ

  - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 90 cm  x Sâu 40 cm x Cao 180 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  S..

  Kích thước:90.0 x 40.0 x 180.0
 • Hở Chân : Kệ 2 Ngăn Dưới - 90 cm

  Hở Chân : Kệ 2 Ngăn Dưới - 90 cm

  3.470.000đ Trước thuế: 3.470.000đ

  - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì ) :  Ngang 90 cm  x Sâu 40 cm x Cao 180 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  Sồi Trắ..

  Kích thước:90.0 x 40.0 x 180.0
 • Kích thước:90 x 40 x 180
  3.470.000đ
  Hở Chân : Kệ 2 Ngăn Giữa - 90 cm

  Hở Chân : Kệ 2 Ngăn Giữa - 90 cm

  3.470.000đ Trước thuế: 3.470.000đ

  - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì ) :  Ngang 90 cm  x Sâu 40 cm x Cao 180 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  Sồi Trắ..

  Kích thước:90.0 x 40.0 x 180.0
 • Hở Chân : Kệ 4 Tầng + 2 Ngăn - 90 cm

  Hở Chân : Kệ 4 Tầng + 2 Ngăn - 90 cm

  3.170.000đ Trước thuế: 3.170.000đ

  - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 90 cm  x Sâu 40 cm x Cao 180 cm * Khoản Cách Tầng  :  35 cm - Thông Ti..

  Kích thước:90.0 x 40.0 x 180.0
 • Hở Chân : Kệ 5 Tầng + 1 Ngăn - 60cm

  Hở Chân : Kệ 5 Tầng + 1 Ngăn - 60cm

  2.570.000đ Trước thuế: 2.570.000đ

  - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 60 cm  x Sâu 40 cm x Cao 180 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  S..

  Kích thước:60.0 x 40.0 x 180.0
 • Hở Chân : Kệ 5 Tầng + 2 Ngăn - 90 cm

  Hở Chân : Kệ 5 Tầng + 2 Ngăn - 90 cm

  3.170.000đ Trước thuế: 3.170.000đ

  - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 90 cm  x Sâu 40 cm x Cao 180 cm * Khoản Cách Tầng  :  25 cm - Thông Ti..

  Kích thước:90.0 x 40.0 x 180.0
 • Hở Chân : Kệ 6 Tầng - 60 cm ( Hậu Sồi )

  Hở Chân : Kệ 6 Tầng - 60 cm ( Hậu Sồi )

  2.670.000đ Trước thuế: 2.670.000đ

  - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 60 cm  x Sâu 30 cm x Cao 180 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : 100% Gỗ Sồ..

  Kích thước:60.0 x 30.0 x 180.0
 • Hở Chân : Kệ 6 Tầng - 90 cm ( Hậu Sồi )

  Hở Chân : Kệ 6 Tầng - 90 cm ( Hậu Sồi )

  3.270.000đ Trước thuế: 3.270.000đ

  - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 90 cm  x Sâu 30 cm x Cao 180 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : 100% Gỗ Sồ..

  Kích thước:90.0 x 30.0 x 180.0
 • Hở Chân : Kệ 60 cm + Bộ Đôn 3 Món

  Hở Chân : Kệ 60 cm + Bộ Đôn 3 Món

  4.240.000đ Trước thuế: 4.240.000đ

  - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước Sản Phẩm ( kệ Sách )  : Ngang 60 x Sâu 40 x  Cao 180 cm * Kích Thước-  Sản Phẩm Bộ Đôn 03 Món :* Kích Thước Sản Phẩm..

  Kích thước:120.0 x 40.0 x 180.0
 • Kích thước:90 x 40 x 180
  4.070.000đ
  Kín Chân : Kệ 2 Cánh Kính - 90cm

  Kín Chân : Kệ 2 Cánh Kính - 90cm

  4.070.000đ Trước thuế: 4.070.000đ

  - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì ) :  Ngang 90 cm  x Sâu 40 cm x Cao 180 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  Sồi Trắ..

  Kích thước:90.0 x 40.0 x 180.0
 • Kín Chân : Kệ 3 Tầng - 90 x 40 x 120 cm

  Kín Chân : Kệ 3 Tầng - 90 x 40 x 120 cm

  2.270.000đ Trước thuế: 2.270.000đ

  - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 90 x Sâu 40 x Cao 120 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  Sồi Trắng ( M..

  Kích thước:90.0 x 40.0 x 120.0
 • Kín Chân : Kệ 4 Tầng + 2 Ngăn - 90 cm

  Kín Chân : Kệ 4 Tầng + 2 Ngăn - 90 cm

  3.270.000đ Trước thuế: 3.270.000đ

  - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 90 cm  x Sâu 40 cm x Cao 180 cm * Khoản Cách Tầng  :  35 cm - Thông Ti..

  Kích thước:90.0 x 40.0 x 180.0
 • Kín Chân : Kệ 6 Tầng - 90 x 40 x 180cm

  Kín Chân : Kệ 6 Tầng - 90 x 40 x 180cm

  3.070.000đ Trước thuế: 3.070.000đ

  - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 90 cm  x Sâu 40 cm x Cao 180 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  S..

  Kích thước:90.0 x 40.0 x 180.0
 • Victoria : Kệ 2 Cánh Kính - 90 x 40 x 180 cm

  Victoria : Kệ 2 Cánh Kính - 90 x 40 x 180 cm

  4.070.000đ Trước thuế: 4.070.000đ

  - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 90 cm  x Sâu 40 cm x Cao 180 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  S..

  Kích thước:90.0 x 40.0 x 180.0
 • Victoria : Kệ Sách 3 Tầng - 90 x 40 x 120 cm

  Victoria : Kệ Sách 3 Tầng - 90 x 40 x 120 cm

  2.270.000đ Trước thuế: 2.270.000đ

  - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 90 cm  x Sâu 40 cm x Cao 120 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  S..

  Kích thước:90.0 x 40.0 x 120.0
 • Victoria : Kệ Sách 5 Tầng + 2 Ngăn - 90 cm

  Victoria : Kệ Sách 5 Tầng + 2 Ngăn - 90 cm

  3.270.000đ Trước thuế: 3.270.000đ

  - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 90 cm  x Sâu 40 cm x Cao 180 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  S..

  Kích thước:90.0 x 40.0 x 180.0
 • Victoria : Kệ Sách 6 Tầng - 90 x 40 x 180 cm

  Victoria : Kệ Sách 6 Tầng - 90 x 40 x 180 cm

  3.070.000đ Trước thuế: 3.070.000đ

  - Kích Thước - Sản Phẩm  :* Kích Thước ( Phủ Bì )  :  Ngang 90 cm  x Sâu 40 cm x Cao 180 cm - Thông Tin Chi Tiết : * Chất liệu Chính : Gỗ  S..

  Kích thước:90.0 x 40.0 x 180.0
 • Hiển thị 1 đến 24 trong 24 sản phẩm (1 Trang)
   
  Giao hàng miễn phí
  Với đơn hàng trị giá trên 10 triệu đồng, công ty hỗ trợ vận chuyển tận nơi trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Với đơn hàng thấp hơn hoặc giao hàng ngoài thành phó, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên để được hỗ trợ tốt nhất.
   
  Hỗ trợ kỹ thuật
  Các sản phẩm do SMyhome cung cấp đều có các tài liệu hướng dẫn kỷ thuật, quy trình lắp đặt cụ thể và rõ ràng. Công ty cũng hỗ trợ lắp đặt tận nơi miễn phí cho đơn hàng từ 10 triệu trở lên trong phạm vi nội thành Hồ Chí Minh. Quý khách ở xa có thể liên hệ nhân viên kỹ thuật của chúng tôi để được hướng dẫn hoặc sử dụng dịch vụ có phí khi cần.
   
  Đổi trả hàng trong ngày đầu
  Trong vòng 24h từ khi nhận sản phẩm, khách hàng thông báo ngay cho công ty khi phát hiện sản phẩm bị lỗi hoặc chưa hài lòng để được đổi sản phẩm khác. Xem thêm tại quy định đổi trả để biết thêm chi tiết.