SMyhome Store
Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ 5 Tầng + 2 Ngăn - 90 cm

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ 5 Tầng + 2 Ngăn - 90 cm

Kích thước: 90 x 40 x 180

2.870.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ 2 Ngăn Giữa - 90 cm

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ 2 Ngăn Giữa - 90 cm

Kích thước: 90 x 40 x 180

3.270.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ 2 Ngăn Dưới - 90 cm

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ 2 Ngăn Dưới - 90 cm

Kích thước: 90 x 40 x 180

3.270.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ 2 Cánh Kính - 90cm

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ 2 Cánh Kính - 90cm

Kích thước: 90 x 40 x 180

3.970.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ 3 Mặt Kính 100% Sồi - 100 cm

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ 3 Mặt Kính 100% Sồi - 100 cm

Kích thước: 100 x 40 x 180

4.570.000đ

Gỗ Sồi - ChunKy ( WalNut ) : Tủ 2 Ngăn

Gỗ Sồi - ChunKy ( WalNut ) : Tủ 2 Ngăn

Kích thước: 50 x 42 x 57

1.270.000đ

Gỗ Sồi - ChunKy ( WalNut ) : Tủ 2 Ngăn

Gỗ Sồi - ChunKy ( WalNut ) : Tủ 2 Ngăn

Kích thước: 50 x 42 x 57

1.270.000đ

Gỗ Sồi - Nan Nature : Ghế Sofa Đơn - Nệm Nâu

Gỗ Sồi - Nan Nature : Ghế Sofa Đơn - Nệm Nâu

Kích thước: 68 x 81 x 81

2.370.000đ

Gỗ Sồi - Nan Walnut : Ghế Sofa Đơn - Nệm Kem

Gỗ Sồi - Nan Walnut : Ghế Sofa Đơn - Nệm Kem

Kích thước: 68 x 81 x 81

2.370.000đ

Royal - Ghế Đơn Giả Cổ Hoàng Gia - Màu Trắng

Royal - Ghế Đơn Giả Cổ Hoàng Gia - Màu Trắng

Kích thước: 56 x 54 x 110

1.570.000đ

Royal - Ghế Đơn Giả Cổ Hoàng Gia - Màu Trắng

Royal - Ghế Đơn Giả Cổ Hoàng Gia - Màu Trắng

Kích thước: 56 x 54 x 110

1.570.000đ

Gỗ Sồi 07 - Trọn Bộ Phòng Ngủ - 05

Gỗ Sồi 07 - Trọn Bộ Phòng Ngủ - 05

Kích thước: 0 x 0 x 0

7.410.000đ

Gỗ Sồi 07 - Trọn Bộ Phòng Ngủ - 06

Gỗ Sồi 07 - Trọn Bộ Phòng Ngủ - 06

Kích thước: 0 x 0 x 0

7.410.000đ

Gỗ Sồi - Nature : Bàn Console - 90 x 36 x 85 cm

Gỗ Sồi - Nature : Bàn Console - 90 x 36 x 85 cm

Kích thước: 90 x 36 x 85

1.870.000đ

Gỗ Sồi 04 - Bàn Console - 100 x 44 x 80 cm

Gỗ Sồi 04 - Bàn Console - 100 x 44 x 80 cm

Kích thước: 100 x 44 x 80

2.070.000đ

Gỗ Sồi - Victoria : Bàn Console - 100 x 32 x 78 cm

Gỗ Sồi - Victoria : Bàn Console - 100 x 32 x 78 cm

Kích thước: 100 x 32 x 78

2.170.000đ

Gỗ Sồi - Victoria : Bàn Console - 100 x 32 x 78 cm

Gỗ Sồi - Victoria : Bàn Console - 100 x 32 x 78 cm

Kích thước: 100 x 32 x 78

2.170.000đ

Gỗ Sồi - Nature : Bàn Console - 100 x 32 x 78 cm

Gỗ Sồi - Nature : Bàn Console - 100 x 32 x 78 cm

Kích thước: 100 x 32 x 78

2.170.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân :  Bàn Console - 100 x 40 x 75 cm

Gỗ Sồi - Hở Chân : Bàn Console - 100 x 40 x 75 cm

Kích thước: 100 x 40 x 75

2.470.000đ

Gỗ Sồi 08 - Giường Panel - Nệm 1m4 x 2m

Gỗ Sồi 08 - Giường Panel - Nệm 1m4 x 2m

Kích thước: 210 x 152 x 100

4.070.000đ

Gỗ Sồi 08 - Giường Mặt Nệm - Nệm 1m4 x 2m

Gỗ Sồi 08 - Giường Mặt Nệm - Nệm 1m4 x 2m

Kích thước: 210 x 152 x 100

4.070.000đ

Gỗ Sồi 08 - Tủ 4 Ngăn ( Màu Nâu )

Gỗ Sồi 08 - Tủ 4 Ngăn ( Màu Nâu )

Kích thước: 100 x 42 x 85

2.970.000đ

Gỗ Sồi 08 - Tủ 5 Ngăn ( Màu Nâu )

Gỗ Sồi 08 - Tủ 5 Ngăn ( Màu Nâu )

Kích thước: 60 x 42 x 100

2.670.000đ

Gỗ Sồi 08 - Tủ 4 Ngăn ( Màu Nâu )

Gỗ Sồi 08 - Tủ 4 Ngăn ( Màu Nâu )

Kích thước: 100 x 42 x 85

2.970.000đ

Gỗ Sồi 08 - Tủ 2 Ngăn ( Màu Nâu )

Gỗ Sồi 08 - Tủ 2 Ngăn ( Màu Nâu )

Kích thước: 50 x 40 x 55

1.270.000đ

Gỗ Sồi 08 - Khung Giương , Kính ( Đặt Bàn )

Gỗ Sồi 08 - Khung Giương , Kính ( Đặt Bàn )

Kích thước: 45 x 10 x 55

670.000đ

Gỗ Sồi 08 - Ghế Đôn

Gỗ Sồi 08 - Ghế Đôn

Kích thước: 45 x 50 x 55

570.000đ

Gỗ Sồi 08 - Bàn Làm Việc , Bàn Học

Gỗ Sồi 08 - Bàn Làm Việc , Bàn Học

Kích thước: 125 x 42 x 78

3.170.000đ

Gỗ Sồi 08 - Bàn Làm Việc + Ghế Đôn

Gỗ Sồi 08 - Bàn Làm Việc + Ghế Đôn

Kích thước: 125 x 42 x 78

3.740.000đ

Gỗ Sồi 08 - Bàn + Kính Đặt Bàn

Gỗ Sồi 08 - Bàn + Kính Đặt Bàn

Kích thước: 125 x 44 x 130

3.840.000đ

Gỗ Sồi 08 - Bàn + Ghế + Kính Đặt Bàn

Gỗ Sồi 08 - Bàn + Ghế + Kính Đặt Bàn

Kích thước: 125 x 44 x 130

4.410.000đ

Gỗ Sồi 07 - Khung Giương , Kính ( Đặt Bàn )

Gỗ Sồi 07 - Khung Giương , Kính ( Đặt Bàn )

Kích thước: 45 x 10 x 55

670.000đ

Gỗ Sồi 07 - Ghế Đôn

Gỗ Sồi 07 - Ghế Đôn

Kích thước: 50 x 45 x 55

570.000đ

Gỗ Sồi 07 - Bàn Làm Việc , Bàn Học

Gỗ Sồi 07 - Bàn Làm Việc , Bàn Học

Kích thước: 125 x 42 x 78

3.170.000đ

Gỗ Sồi 07 - Bàn Làm Việc + Ghế Đôn

Gỗ Sồi 07 - Bàn Làm Việc + Ghế Đôn

Kích thước: 125 x 42 x 130

3.740.000đ

Gỗ Sồi 07 - Bàn + Kính Đặt Bàn

Gỗ Sồi 07 - Bàn + Kính Đặt Bàn

Kích thước: 125 x 45 x 130

3.840.000đ

Gỗ Sồi 07 - Bàn + Ghế + Kính Đặt Bàn

Gỗ Sồi 07 - Bàn + Ghế + Kính Đặt Bàn

Kích thước: 125 x 42 x 130

4.410.000đ

Gỗ Sồi 07 - Bàn + Ghế + Kính Đặt Bàn

Gỗ Sồi 07 - Bàn + Ghế + Kính Đặt Bàn

Kích thước: 125 x 42 x 130

4.410.000đ

Gỗ Sồi 07 - Giường Panel - Nệm 1m4 x 2m

Gỗ Sồi 07 - Giường Panel - Nệm 1m4 x 2m

Kích thước: 210 x 152 x 100

4.070.000đ

Gỗ Sồi 07 - Giường Mặt Nệm - Nệm 1m4 x 2m

Gỗ Sồi 07 - Giường Mặt Nệm - Nệm 1m4 x 2m

Kích thước: 210 x 152 x 100

4.070.000đ

Gỗ Sồi 07 - Tủ 5 Ngăn ( Tự Nhiên )

Gỗ Sồi 07 - Tủ 5 Ngăn ( Tự Nhiên )

Kích thước: 60 x 42 x 100

2.670.000đ

Gỗ Sồi 07 - Tủ 4 Ngăn ( Tự Nhiên )

Gỗ Sồi 07 - Tủ 4 Ngăn ( Tự Nhiên )

Kích thước: 100 x 42 x 85

2.970.000đ

Gỗ Sồi 07 - Tủ 2 Ngăn ( Tự Nhiên )

Gỗ Sồi 07 - Tủ 2 Ngăn ( Tự Nhiên )

Kích thước: 50 x 42 x 55

1.270.000đ

Bella 45128 - 2 Tầng - Vàng Gỗ - 1m4 x 2m

Bella 45128 - 2 Tầng - Vàng Gỗ - 1m4 x 2m

Kích thước: 205 x 145 x 177

3.570.000đ

Bella 45128 - 2 Tầng - Nâu Espresso - 1m4 x 2m

Bella 45128 - 2 Tầng - Nâu Espresso - 1m4 x 2m

Kích thước: 205 x 145 x 177

3.570.000đ

Bella 45128 - 2 Tầng - Màu Trắng - 1m4 x 2m

Bella 45128 - 2 Tầng - Màu Trắng - 1m4 x 2m

Kích thước: 205 x 145 x 177

3.670.000đ

Bar Stool - Ghế Bar Xoay - Eps - Cao Mặt Ngồi - 74 cm

Bar Stool - Ghế Bar Xoay - Eps - Cao Mặt Ngồi - 74 cm

Kích thước: 46 x 48 x 109

1.470.000đ

Bar Stool - Ghế Bar Xoay - Cherry - Cao Mặt Ngồi - 74 cm

Bar Stool - Ghế Bar Xoay - Cherry - Cao Mặt Ngồi - 74 cm

Kích thước: 46 x 48 x 109

1.470.000đ

Bar Stool - Ghế Bar Xoay - Eps - Cao Mặt Ngồi - 61 cm

Bar Stool - Ghế Bar Xoay - Eps - Cao Mặt Ngồi - 61 cm

Kích thước: 38 x 48 x 109

1.170.000đ

Bar Stool - Ghế Bar Xoay - Cherry - Cao Mặt Ngồi - 61 cm

Bar Stool - Ghế Bar Xoay - Cherry - Cao Mặt Ngồi - 61 cm

Kích thước: 38 x 48 x 109

1.170.000đ

Bar Stool - Ghế Bar Xoay - Cherry - Cao Mặt Ngồi - 61 cm

Bar Stool - Ghế Bar Xoay - Cherry - Cao Mặt Ngồi - 61 cm

Kích thước: 38 x 48 x 109

1.170.000đ

B014 - Giường 3 Tầng - Vàng Gỗ - 1m4 x 2m

B014 - Giường 3 Tầng - Vàng Gỗ - 1m4 x 2m

Kích thước: 205 x 145 x 165

4.770.000đ

B014 - Giường 3 Tầng - Nâu Espresso - 1m4 x 2m

B014 - Giường 3 Tầng - Nâu Espresso - 1m4 x 2m

Kích thước: 205 x 145 x 165

4.770.000đ

B014 - Giường 3 Tầng - Màu Trắng - 1m4 x 2m

B014 - Giường 3 Tầng - Màu Trắng - 1m4 x 2m

Kích thước: 205 x 145 x 165

4.870.000đ

B014 - 2 Tầng + 2 Hộc Tủ - Nâu Espresso - 1m4 x 2m

B014 - 2 Tầng + 2 Hộc Tủ - Nâu Espresso - 1m4 x 2m

Kích thước: 205 x 145 x 165

4.470.000đ

B014 - 2 Tầng + 2 Hộc Tủ - Vàng Gỗ - 1m4 x 2m

B014 - 2 Tầng + 2 Hộc Tủ - Vàng Gỗ - 1m4 x 2m

Kích thước: 205 x 145 x 165

4.470.000đ

B014 - 2 Tầng + 2 Hộc Tủ - Màu Trắng - 1m4 x 2m

B014 - 2 Tầng + 2 Hộc Tủ - Màu Trắng - 1m4 x 2m

Kích thước: 205 x 145 x 165

4.570.000đ

B014 - 2 Tầng - Vàng Gỗ - 1m4 x 2m

B014 - 2 Tầng - Vàng Gỗ - 1m4 x 2m

Kích thước: 205 x 145 x 165

3.870.000đ

B014 - 2 Tầng - Màu Trắng - 1m4 x 2m

B014 - 2 Tầng - Màu Trắng - 1m4 x 2m

Kích thước: 205 x 145 x 165

3.970.000đ

B014 - 2 Tầng - Nâu Espresso - 1m4 x 2m

B014 - 2 Tầng - Nâu Espresso - 1m4 x 2m

Kích thước: 205 x 145 x 165

3.870.000đ

B013 - Giường 3 Tầng - 1m2 - Nâu Eps

B013 - Giường 3 Tầng - 1m2 - Nâu Eps

Kích thước: 205 x 130 x 165

4.570.000đ

B013 - Giường 3 Tầng - 1m2 - Vàng Gỗ

B013 - Giường 3 Tầng - 1m2 - Vàng Gỗ

Kích thước: 205 x 130 x 165

4.570.000đ

B013 - Giường 3 Tầng - 1m2 - Màu Trắng

B013 - Giường 3 Tầng - 1m2 - Màu Trắng

Kích thước: 205 x 130 x 165

4.670.000đ

B013 - 2 Tầng + 2 Hộc Kéo - 1m2 -  Vàng Gỗ

B013 - 2 Tầng + 2 Hộc Kéo - 1m2 - Vàng Gỗ

Kích thước: 205 x 130 x 165

4.370.000đ

B013 - 2 Tầng + 2 Hộc Kéo - 1m2 -  Nâu Eps

B013 - 2 Tầng + 2 Hộc Kéo - 1m2 - Nâu Eps

Kích thước: 205 x 130 x 165

4.370.000đ

B013 - 2 Tầng + 2 Hộc Kéo - 1m2 -  Màu Trắng

B013 - 2 Tầng + 2 Hộc Kéo - 1m2 - Màu Trắng

Kích thước: 205 x 130 x 165

4.470.000đ

B013 - Giường 2 Tầng - 1m2 -  Nâu Eps

B013 - Giường 2 Tầng - 1m2 - Nâu Eps

Kích thước: 205 x 130 x 165

3.770.000đ

B013 - Giường 2 Tầng - 1m2 -  Vàng Gỗ

B013 - Giường 2 Tầng - 1m2 - Vàng Gỗ

Kích thước: 205 x 130 x 165

3.770.000đ

B013 - Giường 2 Tầng - 1m2 -  Màu Trắng

B013 - Giường 2 Tầng - 1m2 - Màu Trắng

Kích thước: 205 x 130 x 165

3.870.000đ

Bella 45127 - Giường 3 Tầng - Vàng Gỗ ( Oak )

Bella 45127 - Giường 3 Tầng - Vàng Gỗ ( Oak )

Kích thước: 216 x 117 x 169

4.470.000đ

Bella 45127 - Giường 2 Tầng - Màu Vàng Gỗ ( Oak )

Bella 45127 - Giường 2 Tầng - Màu Vàng Gỗ ( Oak )

Kích thước: 216 x 117 x 169

3.570.000đ

CM 125 - 2 Tầng + 2 Hộc Kéo - Nâu ( Espresso )

CM 125 - 2 Tầng + 2 Hộc Kéo - Nâu ( Espresso )

Kích thước: 206 x 108 x 152

3.670.000đ

 
Giao hàng miễn phí
Với đơn hàng trị giá trên 10 triệu đồng, công ty hỗ trợ vận chuyển tận nơi trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Với đơn hàng thấp hơn hoặc giao hàng ngoài thành phó, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên để được hỗ trợ tốt nhất.
 
Hỗ trợ kỹ thuật
Các sản phẩm do SMyhome cung cấp đều có các tài liệu hướng dẫn kỷ thuật, quy trình lắp đặt cụ thể và rõ ràng. Công ty cũng hỗ trợ lắp đặt tận nơi miễn phí cho đơn hàng từ 10 triệu trở lên trong phạm vi nội thành Hồ Chí Minh. Quý khách ở xa có thể liên hệ nhân viên kỹ thuật của chúng tôi để được hướng dẫn hoặc sử dụng dịch vụ có phí khi cần.
 
Đổi trả hàng trong ngày đầu
Trong vòng 24h từ khi nhận sản phẩm, khách hàng thông báo ngay cho công ty khi phát hiện sản phẩm bị lỗi hoặc chưa hài lòng để được đổi sản phẩm khác. Xem thêm tại quy định đổi trả để biết thêm chi tiết.