SMyhome Store
Gỗ Sồi - Global Home : 1m5 x 2m

Gỗ Sồi - Global Home : 1m5 x 2m

Kích thước: 220 x 165 x 113

3.570.000đ

Gỗ Sồi - Nature : Bàn 1m4 + 4 Ghế ( 9 Nan - Gỗ )

Gỗ Sồi - Nature : Bàn 1m4 + 4 Ghế ( 9 Nan - Gỗ )

Kích thước: 140 x 80 x 78

6.070.000đ

Gỗ Sồi - Nature : Bàn 1m4 + 4 Ghế ( 3 Nan - Gỗ )

Gỗ Sồi - Nature : Bàn 1m4 + 4 Ghế ( 3 Nan - Gỗ )

Kích thước: 140 x 80 x 78

6.070.000đ

YC 05 - 06 : Kệ Trang Trí Genevieve

YC 05 - 06 : Kệ Trang Trí Genevieve

Kích thước: 56 x 42 x 59

1.270.000đ

YC 06 - 053 : Giường Taylor - Màu Walnut

YC 06 - 053 : Giường Taylor - Màu Walnut

Kích thước: 205 x 148 x 175

4.970.000đ

YC 02 - 53 : Giường Platform - Màu Grey

YC 02 - 53 : Giường Platform - Màu Grey

Kích thước: 197 x 157 x 148

6.270.000đ

Gỗ Sồi - Vuông Walnut : Ghế Sofa Đơn ( Nệm Kem )

Gỗ Sồi - Vuông Walnut : Ghế Sofa Đơn ( Nệm Kem )

Kích thước: 68 x 81 x 81

2.370.000đ

Gỗ Sồi - Vuông Walnut : Ghế Sofa Đơn ( Nệm Kem )

Gỗ Sồi - Vuông Walnut : Ghế Sofa Đơn ( Nệm Kem )

Kích thước: 68 x 81 x 81

2.370.000đ

Gỗ Sồi - Vuông Nature : Ghế Ba Băng ( Nệm Nâu )

Gỗ Sồi - Vuông Nature : Ghế Ba Băng ( Nệm Nâu )

Kích thước: 176 x 83 x 81

5.670.000đ

Gỗ Sồi - Vuông Nature : Ghế Ba Băng ( Nệm Nâu )

Gỗ Sồi - Vuông Nature : Ghế Ba Băng ( Nệm Nâu )

Kích thước: 176 x 83 x 81

5.670.000đ

Gỗ Sồi - Vuông Nature : Trọn Bộ Sofa ( Nệm Kem )

Gỗ Sồi - Vuông Nature : Trọn Bộ Sofa ( Nệm Kem )

Kích thước: 0 x 0 x 0

11.770.000đ

Gỗ Sồi - Vuông Walnut : Trọn Bộ Sofa ( Nệm Kem )

Gỗ Sồi - Vuông Walnut : Trọn Bộ Sofa ( Nệm Kem )

Kích thước: 0 x 0 x 0

11.770.000đ

Gỗ Sồi - Vuông Walnut : Ghế Ba Băng ( Nệm Đỏ )

Gỗ Sồi - Vuông Walnut : Ghế Ba Băng ( Nệm Đỏ )

Kích thước: 176 x 83 x 81

5.670.000đ

Gỗ Sồi - Vuông Walnut : Ghế Ba Băng ( Nệm Nâu )

Gỗ Sồi - Vuông Walnut : Ghế Ba Băng ( Nệm Nâu )

Kích thước: 176 x 83 x 81

5.670.000đ

Gỗ Sồi - Nan Nature : Ghế Ba Băng ( Nệm Kem )

Gỗ Sồi - Nan Nature : Ghế Ba Băng ( Nệm Kem )

Kích thước: 176 x 83 x 81

5.670.000đ

Gỗ Sồi - Nan Walnut : Ghế Sofa Đơn ( Nệm Kem )

Gỗ Sồi - Nan Walnut : Ghế Sofa Đơn ( Nệm Kem )

Kích thước: 68 x 81 x 81

2.370.000đ

Gỗ Sồi - Nan Walnut : Ghế Ba Băng ( Nệm Kem )

Gỗ Sồi - Nan Walnut : Ghế Ba Băng ( Nệm Kem )

Kích thước: 176 x 83 x 81

5.670.000đ

Gỗ Sồi - Nan Nature : Ghế Sofa Đơn ( Nệm Nâu )

Gỗ Sồi - Nan Nature : Ghế Sofa Đơn ( Nệm Nâu )

Kích thước: 68 x 81 x 81

2.370.000đ

Gỗ Sồi - Nan Nature : Ghế Ba Băng ( Nệm Đỏ )

Gỗ Sồi - Nan Nature : Ghế Ba Băng ( Nệm Đỏ )

Kích thước: 176 x 83 x 81

5.670.000đ

YC 01 - 154 : Bàn Ăn Vuông ARCHER - Rustic 93 cm

YC 01 - 154 : Bàn Ăn Vuông ARCHER - Rustic 93 cm

Kích thước: 93 x 93 x 76

2.170.000đ

YC 01 - 82 : Bàn Làm Việc Printer's  - Cánh Gián

YC 01 - 82 : Bàn Làm Việc Printer's - Cánh Gián

Kích thước: 138 x 96 x 92

3.870.000đ

YC 06 - 95 : Giường Embarcadero King -  Màu Nâu Vàng

YC 06 - 95 : Giường Embarcadero King - Màu Nâu Vàng

Kích thước: 222 x 215 x 158

4.970.000đ

YC 06 - 93 : Tủ 5 Ngăn Embarcadero - Màu Nâu Vàng

YC 06 - 93 : Tủ 5 Ngăn Embarcadero - Màu Nâu Vàng

Kích thước: 92 x 54 x 126

3.970.000đ

YC 05 - 53 : Tủ 6 Ngăn Charleston - Màu Đen ( Black )

YC 05 - 53 : Tủ 6 Ngăn Charleston - Màu Đen ( Black )

Kích thước: 102 x 51 x 82

3.070.000đ

YC 06 - 94 : Tủ 2 Ngăn Embarcadero - Màu Nâu Vàng

YC 06 - 94 : Tủ 2 Ngăn Embarcadero - Màu Nâu Vàng

Kích thước: 92 x 46 x 71

2.470.000đ

YC 06 - 69 : Tủ 3 Ngăn Arch - Màu Than ( Charcoal )

YC 06 - 69 : Tủ 3 Ngăn Arch - Màu Than ( Charcoal )

Kích thước: 89 x 50 x 80

2.570.000đ

YC 06 - 69 : Tủ 3 Ngăn Arch - Màu Than ( Charcoal )

YC 06 - 69 : Tủ 3 Ngăn Arch - Màu Than ( Charcoal )

Kích thước: 89 x 50 x 80

2.570.000đ

YC 06 - 171 : Giường Cũi Elevate - Loại Lớn

YC 06 - 171 : Giường Cũi Elevate - Loại Lớn

Kích thước: 138 x 77 x 97

3.770.000đ

YC 06 - 174 : Giường Cũi Alington - Màu Trắng

YC 06 - 174 : Giường Cũi Alington - Màu Trắng

Kích thước: 140 x 78 x 90

3.770.000đ

YC 06 - 174 : Giường Cũi Alington - Màu Trắng

YC 06 - 174 : Giường Cũi Alington - Màu Trắng

Kích thước: 140 x 78 x 94

3.770.000đ

YC 06 - 053 : Giường Taylor - Màu Walnut

YC 06 - 053 : Giường Taylor - Màu Walnut

Kích thước: 205 x 148 x 175

4.970.000đ

YC 06 - 048 : Giường Cũi Owen - Vàng + Trắng

YC 06 - 048 : Giường Cũi Owen - Vàng + Trắng

Kích thước: 138 x 80 x 94

2.870.000đ

Gỗ Sồi 01 - Bàn Ăn Tròn - 120 x 120 x 76 cm

Gỗ Sồi 01 - Bàn Ăn Tròn - 120 x 120 x 76 cm

Kích thước: 120 x 120 x 76

2.970.000đ

YC 06 - 125 A : Tủ 1 Ngăn Bayside - Denim

YC 06 - 125 A : Tủ 1 Ngăn Bayside - Denim

Kích thước: 51 x 42 x 62

1.170.000đ

YC 06 - 124 : Petra Canopy Full - Màu Acacia

YC 06 - 124 : Petra Canopy Full - Màu Acacia

Kích thước: 206 x 147 x 119

4.270.000đ

YC 06 - 119 : Giường Petra  Cal King - Màu Acacia

YC 06 - 119 : Giường Petra Cal King - Màu Acacia

Kích thước: 226 x 207 x 113

4.870.000đ

YC 06 - 118 : Giường Petra King - Màu Acacia

YC 06 - 118 : Giường Petra King - Màu Acacia

Kích thước: 216 x 197 x 113

4.270.000đ

YC 06 - 060 : Giường Avery Twin - Xám Khói

YC 06 - 060 : Giường Avery Twin - Xám Khói

Kích thước: 202 x 106 x 127

3.770.000đ

Gỗ Sồi 01 : Tủ Áo 2 Cánh - Panel - Màu Trắng

Gỗ Sồi 01 : Tủ Áo 2 Cánh - Panel - Màu Trắng

Kích thước: 105 x 60 x 200

5.570.000đ

Gỗ Sồi 01 : Tủ Áo 2 Cánh - Panel - Màu Trắng

Gỗ Sồi 01 : Tủ Áo 2 Cánh - Panel - Màu Trắng

Kích thước: 105 x 60 x 200

5.570.000đ

YC 06 - 110 : Cargo Giường Twin - Màu Trắng

YC 06 - 110 : Cargo Giường Twin - Màu Trắng

Kích thước: 200 x 103 x 108

2.770.000đ

YC 06 - 094 : Kệ  Console Trang Trí - Màu light

YC 06 - 094 : Kệ Console Trang Trí - Màu light

Kích thước: 132 x 46 x 77

3.270.000đ

YC 06 - 036 : Kệ Trang Trí Florence - Màu Vàng ( Maize )

YC 06 - 036 : Kệ Trang Trí Florence - Màu Vàng ( Maize )

Kích thước: 81 x 48 x 72

1.870.000đ

YC 06 - 096 : Kệ Trang Trí - Màu light

YC 06 - 096 : Kệ Trang Trí - Màu light

Kích thước: 56 x 56 x 59

1.570.000đ

YC 06 - 075 : Thùng , Rương Lưu Trữ Claudia - linght

YC 06 - 075 : Thùng , Rương Lưu Trữ Claudia - linght

Kích thước: 92 x 45 x 51

1.970.000đ

YC 06 - 064A : Giường Cũi Taylor - Nâu Walnut

YC 06 - 064A : Giường Cũi Taylor - Nâu Walnut

Kích thước: 140 x 77 x 93

2.970.000đ

YC 06 - 048 : Giường Cũi Owen - Vàng + Trắng

YC 06 - 048 : Giường Cũi Owen - Vàng + Trắng

Kích thước: 138 x 80 x 94

2.870.000đ

YC 06 - 64 : Tủ 4 Ngăn Mateo - Màu Rượu

YC 06 - 64 : Tủ 4 Ngăn Mateo - Màu Rượu

Kích thước: 82 x 46 x 76

2.570.000đ

YC 06 - 170 + 171 : BST - 2 Giường Cũi Elevate

YC 06 - 170 + 171 : BST - 2 Giường Cũi Elevate

Kích thước: 138 x 77 x 97

6.470.000đ

YC 06 - 114 : Giường Cũi  Nod - Màu Trắng

YC 06 - 114 : Giường Cũi Nod - Màu Trắng

Kích thước: 82 x 54 x 83

2.770.000đ

YC 06 - 037 : Tủ TV , CD Capitola - Màu Vàng ( Maize )

YC 06 - 037 : Tủ TV , CD Capitola - Màu Vàng ( Maize )

Kích thước: 104 x 45 x 92

2.770.000đ

YC 04 - 14 : Giường 2 Tầng - Màu Oak

YC 04 - 14 : Giường 2 Tầng - Màu Oak

Kích thước: 200 x 106 x 189

7.570.000đ

YC 06 - 036 : Kệ Trang Trí Florence - Màu Vàng ( Maize )

YC 06 - 036 : Kệ Trang Trí Florence - Màu Vàng ( Maize )

Kích thước: 81 x 48 x 72

1.870.000đ

YC 06 - 025 : Tủ Quầy Bar + Mặt Tủ Năng Động - Mahogany
YC 06 - 025 : Tủ Quầy Bar + Mặt Tủ Năng Động - Mahogany
YC 06 - 088 : Giường Archer + Ngăn Kéo - Màu Nâu ( Rustic )

YC 06 - 088 : Giường Archer + Ngăn Kéo - Màu Nâu ( Rustic )

Kích thước: 202 x 145 x 130

4.870.000đ

YC 06 - 088 : Giường Archer + Ngăn Kéo - Màu Nâu ( Rustic )

YC 06 - 088 : Giường Archer + Ngăn Kéo - Màu Nâu ( Rustic )

Kích thước: 202 x 145 x 130

4.870.000đ

YC 06 - 086 : Giường Charlie - Single  ( Màu Gray )

YC 06 - 086 : Giường Charlie - Single ( Màu Gray )

Kích thước: 214 x 122 x 115

3.370.000đ

YC 06 - 068 : Giường Charlie - Queen ( Màu Gray )

YC 06 - 068 : Giường Charlie - Queen ( Màu Gray )

Kích thước: 214 x 163 x 115

4.970.000đ

YC 05 - 61 : Giường Wrightwood - Twin ( Màu Grey + Trắng )

YC 05 - 61 : Giường Wrightwood - Twin ( Màu Grey + Trắng )

Kích thước: 214 x 112 x 108

3.670.000đ

YC 05 - 59 : Giường Bayside - Twin ( Màu Denim )

YC 05 - 59 : Giường Bayside - Twin ( Màu Denim )

Kích thước: 200 x 108 x 108

2.870.000đ

YC 03 - 230 : Giường Charlie - Queen ( Màu Chocoa )

YC 03 - 230 : Giường Charlie - Queen ( Màu Chocoa )

Kích thước: 214 x 163 x 115

4.970.000đ

YC 03 - 229 : Giường Charlie - Twin ( Màu Chocoa )

YC 03 - 229 : Giường Charlie - Twin ( Màu Chocoa )

Kích thước: 214 x 112 x 108

3.970.000đ

YC 02 - 62 : Giường Costa Simple - Màu Gray Medium

YC 02 - 62 : Giường Costa Simple - Màu Gray Medium

Kích thước: 202 x 145 x 123

4.270.000đ

YC 02 - 112 : Giường Bayside Slatted - Full ( Màu Denim )

YC 02 - 112 : Giường Bayside Slatted - Full ( Màu Denim )

Kích thước: 200 x 145 x 108

3.270.000đ

YC 01 - 99 : Giường Chunky - Full ( Màu Oak Natural )

YC 01 - 99 : Giường Chunky - Full ( Màu Oak Natural )

Kích thước: 200 x 144 x 82

3.870.000đ

YC 06 - 94 : Tủ 2 Ngăn Embarcadero - Màu Nâu Vàng

YC 06 - 94 : Tủ 2 Ngăn Embarcadero - Màu Nâu Vàng

Kích thước: 92 x 46 x 71

2.470.000đ

YC 06 - 037 : Tủ TV , CD Capitola - Màu Vàng ( Maize )

YC 06 - 037 : Tủ TV , CD Capitola - Màu Vàng ( Maize )

Kích thước: 104 x 45 x 92

2.770.000đ

YC 06 - 64 : Tủ 4 Ngăn Mateo - Màu Rượu

YC 06 - 64 : Tủ 4 Ngăn Mateo - Màu Rượu

Kích thước: 82 x 46 x 76

2.570.000đ

YC 06 - 064A : Giường Cũi Taylor - Nâu Walnut

YC 06 - 064A : Giường Cũi Taylor - Nâu Walnut

Kích thước: 140 x 77 x 93

2.970.000đ

YC 06 - 170 : Giường Cũi Elevate - Loại Nhỏ

YC 06 - 170 : Giường Cũi Elevate - Loại Nhỏ

Kích thước: 101 x 69 x 87

2.770.000đ

YC 06 - 134 : Genevieve Giường Twin - Vàng Kim

YC 06 - 134 : Genevieve Giường Twin - Vàng Kim

Kích thước: 200 x 107 x 105

3.870.000đ

 
Giao hàng miễn phí
Với đơn hàng trị giá trên 10 triệu đồng, công ty hỗ trợ vận chuyển tận nơi trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Với đơn hàng thấp hơn hoặc giao hàng ngoài thành phó, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên để được hỗ trợ tốt nhất.
 
Hỗ trợ kỹ thuật
Các sản phẩm do SMyhome cung cấp đều có các tài liệu hướng dẫn kỷ thuật, quy trình lắp đặt cụ thể và rõ ràng. Công ty cũng hỗ trợ lắp đặt tận nơi miễn phí cho đơn hàng từ 10 triệu trở lên trong phạm vi nội thành Hồ Chí Minh. Quý khách ở xa có thể liên hệ nhân viên kỹ thuật của chúng tôi để được hướng dẫn hoặc sử dụng dịch vụ có phí khi cần.
 
Đổi trả hàng trong ngày đầu
Trong vòng 24h từ khi nhận sản phẩm, khách hàng thông báo ngay cho công ty khi phát hiện sản phẩm bị lỗi hoặc chưa hài lòng để được đổi sản phẩm khác. Xem thêm tại quy định đổi trả để biết thêm chi tiết.